Vybrané referencie:

Slovenská republika

 • KIA Motors Slovakia, s.r.o.
 • SEPS, a.s.
 • Tatravagónka, a.s.
 • Seyon E-HWA automotive Slovakia, s.r.o.
 • Hotel Crown Plaza Bratislava
 • TOP HOLDING, a.s .
 • TOP AUTO SLOVAKIA, as
 • TOP AUTO BRATISLAVA, as
 • DANUBIASERVICE, as
 • STK Bratislava Danubia, sro
 • Premium Fit, a.s.
 • Intelsoft, s.r.o.
 • INNOVIS, s.r.o.

Česká republika

 • ALEF NULA, a. s.
 • Ministerstvo práce a sociálnych vecí ČR
 • Ministerstvo Priemyslu a obchodu
 • Slovenská obchodná inšpekcia
 • Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo ČR
 • CzechTrade
 • Generálny řediteství ciel
 • Krajský úrad Juhočeského Kraje
 • Moravskoslezský kraj
 • Telco Pre Services, a.s.

Spolupráca na projektoch s organizáciami:

 • DET NORSKE VERITAS – audity
 • ALEF NULA, a. s. – Implementácie, konzultácie, školenia, audity
 • Ernst & Young (EY) – Implementácie, konzultácie, školenia