Spoločnosť IT ASSISTANCE, s.r.o. v rámci svojho programu vzdelávania poskytuje štyri typy školení rozdelené v závislosti od cieľovej skupiny, rozsahu školenia a účelu.

Partnermi školení sú certifikačná autorita DNV GL a po technickej stránke spoločnosť Alef NULA, a.s.

Typy školení:

Základné školenie informačnej bezpečnosti ( ISMS / ZKB )

  • 2-dňové školenie, obsahom ktorého je základné oboznámenie sa s problematikou a princípmi kybernetickej a informačnej bezpečnosti.

Štandardné školenie informačnej bezpečnosti ( ISMS / ZKB )

  • 4-dňové školenie, obsahom ktorého je problematika základného školenia rozpracovaná do väčšieho detailu s praktickými príkladmi.

Implementačné školenie informačnej bezpečnosti ( ISMS / ZKB )

  • Implementačné školenie je určené pre organizácie, ktoré napr. v rámci svojho rozpočtu nedisponujú prostriedkami na individuálnu implementáciu ZKB, resp. ISMS (tzv. implementácia na kľúč). Za výhodnejších finančných podmienok budete mať v spoločnosti pripraveného a problematiky znalého zamestnanca, ktorý tieto činnosti vykoná pod naším vedením a zároveň bude môcť túto činnosť vykonávať samostatne aj po implementácii napr. ako Manažér kybernetickej bezpečnosti.
  • Implementačné školenie má dlhodobejší charakter (6 mesiacov). Je určené pre Manažérov kybernetickej bezpečnosti alebo kompetentné zodpovedné osoby, ktoré majú za úlohu implementovať požiadavky ZKB.

Individuálne školenie, konzultácie k informačnej bezpečnosti ( ISMS / ZKB / GDPR )

  • Prebieha individuálne na základe požiadaviek klienta. Konzultácie môžu prebiehať online, v našej spoločnosti, resp. v spoločnosti klienta (podľa dohody).
  • Konzultácie môžu byť využívané napríklad na školenia ZKB, ISMS, GDPR alebo riešenie zložitejších situácií a procesov organizácie, napr. zmena architektúry IT prostredia, pomoc pri audite ZKB,  riešenie vzniknutých incidentov, atď.
  • Bežne sa využíva aj v prípravnom procese pred auditom. Podľa požiadaviek môže byť individuálne školenie smerované aj pre väčšiu skupinu zamestnancov.

Mimoriadne situácie

  • Vzhľadom na súčasnú situáciu školenia budú prebiehať v súlade s opatreniami Covid-19. Podľa aktuálnej situácie v období školenia a požiadaviek Ministerstva zdravotníctva SR bude mať školiteľ ochranné rúško, resp. ochranný štít. Pre účastníkov školenia budú pripravené jednorazové rúška a tiež dezinfekčný prostriedok. V školiacej miestnosti budú zabezpečené požadované rozostupy účastníkov. V prípade mimoriadnych situácií spojených s Covid-19 je možné školenia preniesť do on-line priestoru podľa individuálnej dohody.