O nás

Spoločnosť IT ASSISTANCE, s.r.o. vznikla v roku 2011. Sme dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, poskytujúca služby najmä v oblasti:

 • Informačnej / kybernetickej bezpečnosti,
 • ochrany osobných údajov (GDPR)
 • manažérskych systémov ISO

Zároveň sme obchodno-implementačná spoločnosť pre informačný systém WebArat na riadenie procesov informačnej a kybernetickej bezpečnosti, GDPR a ISO procesov.

Aktívne pôsobíme v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti už od roku 2012 o čom svedčia aj naše referencie.

Naša primárna oblasť zamerania je informačná a kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov podľa požiadaviek:

 • ISO 27 001 – systém riadenia informačnej bezpečnosti
 • Zákon o kybernetickej bezpečnosti 63/2018 Z.z.
 • Zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. (GDPR)
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb (Česká republika)
 • zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., (Česká republika)

V rámci týchto oblastí poskytujeme služby:

 • Implementácia bezpečnostných štandardov a dokumentácie podľa požiadaviek noriem, GDRP, alebo legislatívy
 • Vykonávanie auditov informačnej / kybernetickej bezpečnosti (Interné, externé, dodávateľské)
 • Vykonávanie auditov GDPR
 • Konzultácie a poradenstvo
 • Školenia a vzdelávanie v oblasti informačnej / kybernetickej bezpečnosti a GDPR

Ako jedni z mála na Slovensku máme akreditáciu vykonávať audity kybernetickej bezpečnosti v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti č. 63/2018 Z.z. udelenou Kompetenčným a certifikačným centrom kyberentickej bezpečnosti Reg. No. 695/O-024.

Spoločnosť IT ASSISTANCE je partner renomovanej audítorskej spoločnosti Det Norske Veritas GL v špecializácii primárne na manažérsky systém ISO/IEC 27 001:2013 – Systém manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS), sekundárne na manažérske systémy EN ISO 9 001 – Manažment kvality (QMS), EN ISO 14001 – Enviromentálny manažment (EMS) a EN ISO 45001 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (OHSAS) (pôvodne 18001)

Kvalita našej práce je garantovaná spoluprácou odborníkov v jednotlivých oblastiach bezpečnosti ako napr. Sieťová bezpečnosť, Softvérová a hardvérová bezpečnosť, Bezpečnostná Architektúra IT riešení, Databázoví špecialisti, Telekomunikačné technológie, Legislatívna bezpečnosť a pod.

Netvárime sa, že vieme všetko, no našou spoluprácou so špecializovanými odbornými komunitami Vám vieme poskytnúť v oblasti informačnej / kybernetickej bezpečnosti a GDPR široké spektrum štandardných aj špecifických služieb.