integrujte všetky oblasti do jednotného riadenia a zjednocujte prístup k povinnej dokumentácii a k riadeniu rizík …

Systém je určený pre všetky spoločnosti, ktorých povinná evidencia uvedených oblastí (noriem a zákonov) je tak rozsiahla, že je neefektívne ich spravovať v kancelárskych aplikáciách (word, excel, …).

Je určený primárne manažérom oblastí (normy, zákona), ktorí potrebujú mať prehľad o všetkých svojich povinných činnostiach, aktivitách a zároveň mať nástroj, ktorý ich upozorní, ak niečo nie je zrealizované v požadovanom čase.

Celý systém bol vytvorený aj na základe dobrej praxe certifikačných auditorov, čim sa vytvorila štruktúra, ktorú auditor pri audite požaduje a nie je potrebné pripravovať ďalšiu dokumentáciu na audit.

Oblasti systému WebArat:

 • ISO 27 001 – systém riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS)
 • ISO 9001 – Manažment kvality (QMS)
 • ISO 14 001 – Enviromentálny manažment (EMS)
 • ISO 45 001 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (OHSAS)
 • Zákon o kybernetickej bezpečnosti 63/2018 Z.z.
 • Zákon o ochrane osobných údajov 18/2018 Z.z. (GDPR)
 • Zákon o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb (Česká republika)
 • zákon o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., (Česká republika)
 • TISAX – Informačná bezpečnosť v automobilovom priemysle

Kľúčové časti systému WebArat:

 • Aktíva/procesy/Aspekty …
 • Ciele, plány
 • Audity / kontroly
 • Rizikové scenáre
 • Hrozby/zraniteľnosti/opatrenia
 • Analýzy rizík, BIA
 • Riadenie tretích strán
 • Objektový dokument manažment
 • Výstupy
 • GDPR