Slovenská republika

 • KIA Motors Slovakia, s.r.o.
 • Ministerstvo financií SR
 • Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • FPT, s.r.o.
 • Tajco, a.s.
 • SEPS, a.s.
 • Tatravagónka, a.s.
 • Seyon E-HWA automotive Slovakia, s.r.o.
 • TOP HOLDING, a.s .
 • INNOVIS, s.r.o.

Česká republika

 • ALEF NULA, a. s.
 • IP Fabric s.r.o.
 • Ministerstvo práce a sociálních vecí ČR
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Česká obchodní inspekce
 • Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
 • CzechTrade
 • Generálni řediteství ciel
 • Krajský úřad Juhočeského Kraje
 • Moravskoslezský kraj
 • Telco Pre Services, a.s.

Spolupráce na projektech s organizacemi:

 • DET NORSKE VERITAS – audity
 • ALEF NULA, a. s. – Implementácie, konzultácie, školenia, audity
 • Ernst & Young (EY) – Implementácie, konzultácie, školenia
 • SophistIT s.r.o. – Implementácia, konzultácie, školenia, audity