ISMS je účinný dokumentovaný systém pro správu a řízení informačních aktiv s cílem eliminovat jejich možné ztráty nebo škody:

 • aktiva, která mají být chráněna
 • vybraných a řízených možných rizik pro bezpečnost informací
 • opatření s požadovanou úrovní záruk, která jsou kontrolována.

V rámci našich služeb poskytujeme služby správy bezpečnosti informací (ISO 27001 – ISMS) na úrovni:

 • Implementace ISMS
 • Konsultace ISMS
 • Audity ISMS

Bezpečnost informací může být také definována jako soubor opatření a postupů na ochranu vašich informačních aktiv (dokumenty, záznamy, e-mail, elektronické soubory, služby, databáze …)

Systém řízení bezpečnosti informací jako celek zahrnuje opatření definovaná normou zaměřenou na:

 • Základní politiku v oblasti informační bezpečnosti
 • Organizační bezpečnost
 • Osobní bezpečnost
 • Správa informačních aktiv
 • Řízení přístupu
 • Šifrování a kryptografie
 • Fyzická a environmentální bezpečnost
 • Bezpečnost provozu
 • Bezpečnost komunikace (sítě)
 • Akvizice, vývoj a údržba informačních systémů
 • Řízení vztahů s dodavateli
 • Řízení incidentů v oblasti bezpečnosti informací
 • Řízení kontinuity
 • Správa dodržování předpisů

Výhody nasazení a certifikace ISMS:

 • Přechod od nesystémového a neuceleného řízení bezpečnosti k bezpečnosti komplexní
 • Efektivní řízení investic vkládaných do bezpečnosti
 • Zásoby, ocenění a klasifikace vlastních aktiv
 • Řízené odstraňování nebo snižování rizik v oblasti informačních systémů
 • Zavedení systémového a systematického přístupu při používání IT / IS
 • Zvyšování povědomí a odpovědnosti zaměstnanců při práci s informacemi
 • Splnění legislativních požadavků
 • Zvýšení důvěryhodnosti partnerů
 • Průběžné monitorování a zlepšování systému řízení bezpečnosti informací (ISMS)
 • Konkurenční výhoda, kultivace obrazu a firemní kultura