Slovak  English 

Poradenstvo a konzultácie v oblasti podnikových informačných systémov a manažérskych systémov ISO 27001 ISMS a 9001 QMS

Informačná bezpečnosť

nie je len bezpečnosť IT, je to bezpečnosť všetkých dôležitých informácií v elektronickej, papierovej, resp. v akejkoľvek podobe a všetkými zariadeniami ktoré s informáciami súvisia a pracujú. Patrí sem Fyzická, Personálna, Legislatívna, Organizačná bezpečnosť a Bezpečnosť informačných technológií (súčasťou ktorých je aj Kybernetická bezpečnosť)

Informačná bezpečnosť


Bezpečnosť IT

Fyzická bezpečnosť

Personálna bezpečnosť

BCM

Optimalizácia a efektívnosť SLA

Bezpečnostný audit (nezávislé na ISO)

Manažérske systémy ISO


Konzultácie a implementácia

Vykonávanie auditov

STN ISO/IEC 27001:2013 SMIB

STN EN ISO 9001:2009 SMK

STN EN ISO 14001:2005 EMS

STN EN ISO 18 001:2007 OHSAS

Informačné technológie


Podnikové informačné systémy

www.informacnetechnologie.sk

www.informacne-systemy.eu

Document managment system (DMS)

Digitalizácia dokumentov

Vyťažovanie dokumentov

Vypracovanie Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov.