Slovak  English 

Poradenstvo a konzultácie v oblasti podnikových informačných systémov a manažérskych systémov ISO 27001 ISMS a 9001 QMS

Informačná bezpečnosť

nie je len bezpečnosť IT, je to bezpečnosť všetkých dôležitých informácií v elektronickej, papierovej, resp. v akejkoľvek podobe a všetkými zariadeniami ktoré s informáciami súvisia a pracujú. Patrí sem Fyzická, Personálna, Legislatívna, Organizačná bezpečnosť a Bezpečnosť informačných technológií (súčasťou ktorých je aj Kybernetická bezpečnosť)


O spoločnosti


Spoločnosť IT ASSISTANCE, s.r.o. vznikla v roku 2011. Sme mladá, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, poskytujúca služby najmä v oblasti informačnej bezpečnosti, manažérskych systémov ISO a podnikových informačných systémov.

Spoločnosť IT ASSISTANCE je partner renomovanej audítorskej spoločnosti Det Norske Veritas SK v špecializácii na manažérske systémy ISO/IEC 27 001:2013 – SMIB - Systém manažérstva informačnej bezpečnosti, EN ISO 9 001 – Systém manažérstva kvality,EN ISO 14001 - EMS - systém enviromentálneho manažérstva a EN ISO 18001 OHSAS - Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Ako partner ponúkame implementáciu, alebo metodické riadenie zavedenia a údržby manažérskych systémov a zároveň vykonávanie interných alebo externých auditov.

Ponúkame dlhoročné skúsenosti v oblasti informačných technológií na strane zákazníkov aj na strane dodávateľov IT riešení. Vďaka tomu sme sa rozhodli poskytovať svoje služby rôznym spoločnostiam a organizáciám v snahe získať pre nich čo najviac informácií pri ich rozhodovaní. V minulosti sme sa zúčastňovali veľkého množstva osobných jednaní s predstaviteľmi mnohých spoločností a samospráv s rôznymi požiadavkami a návrhmi na realizáciu IT projektov.

Kvalita našej práce je garantovaná dohľadom odborníkov v jednotlivých špecializáciách ISO noriem ako aj napr. Softvérová a hardvérová bezpečnosť, Architektúra IT riešení, Databázoví špecialisti, Telekomunikačné technológie, Komplexné ekonomické informačné systémy pre komerčné firmy a samosprávu, atď.