Slovak  English 

Poradenstvo a konzultácie v oblasti podnikových informačných systémov a manažérskych systémov ISO 27001 ISMS a 9001 QMS

Informačná bezpečnosť

nie je len bezpečnosť IT, je to bezpečnosť všetkých dôležitých informácií v elektronickej, papierovej, resp. v akejkoľvek podobe a všetkými zariadeniami ktoré s informáciami súvisia a pracujú. Patrí sem Fyzická, Personálna, Legislatívna, Organizačná bezpečnosť a Bezpečnosť informačných technológií (súčasťou ktorých je aj Kybernetická bezpečnosť)

Podnikové informačné systémy
 • Príprava spoločnosti na výmenu informačného systému.
 • Analýzy súčasného stavu informačných systémov.
 • Výberové konania na obstaranie informačného systému.
 • Poradenské a konzultačné služby pri výbere informačného systému a výbere dodávateľa IS.
 • Vykonávanie špecializovaných dodávateľských auditov dodávateľov informačných systémov so zameraním na kvalitu poskytovaných služieb a informačnú bezpečnosť.
 • Asistencia a poradenstvo zákazníkom pri jednaniach s dodávateľmi.
 • Zastupovanie zákazníkov pri jednaniach s dodávateľom.
 • Vedenie a dozor pri implementácii informačných systémov alebo manažérskych systémov.


Portal www.informacne-systemy.eu

Sme prevádzkovateľom portálu www.erpsystemy.sk, ktorý je zameraný na slovenský trh s podnikovými ekonomickými informačnými systémami

Poradíme Vám


  ako sa pripraviť na výmenu informačného systému
  koľko investovať do nového informačného systému
  akú časovú náročnosť očakávať pri nasadzovaní nového informačného systému
  akú personálnu náročnosť by mala obsahovať Vaša výmena informačného systému
  čo požadovať od dodávateľa pri výbere informačného systému
  ...

Pomôžeme Vám

  pri rozhodovaní či vymeniť, alebo nevymeniť Váš súčasný informačný systém
  pri výbere vhodných kandidátov (informačných systémov a ich dodávateľov)
  do výberového konania
  pri výbere vhodnej štruktúry Vášho výberového konania
  pri jednaniach s dodávateľom informačného systému
  pri odkonzultovaní zmlúv
  pri dohľade nad implementáciou Vášho informačného systému

viac na www.erpsystemy.sk alebo na www.informacne-systemy.eu


Portál www.informacnetechnologie.sk
 • V príprave


Document managment system (DMS)
 • Umiestnenie dokumentov
 • Označenie dokumentov
 • Vyhľadávanie v dokumentoch
 • Bezpečnosť uložených dokumentov
 • Perióda uchovávania
 • Archivácia dokumentov
 • Distribúcia dokumentov
 • Autorizácia dokumentov


Digitalizácia dokumentov
 • Vyhodnotenie projektu
 • Vytvorenie projektového pilotu
 • Preprava dokumentov od zákazníka
 • Príprava dokumentov
 • Skenovanie
 • Spracovanie po skenovaní
 • Kontrola kvality
 • Označovanie
 • Uloženie
 • Zálohovanie dát
 • Preprava zotriedených dokumentov späť k zákazníkovi


Vyťažovanie dokumentov
 • Preprava dokumentov od zákazníka
 • Vytvorenie modelu dokumentu
 • Príprava dokumentov
 • Skenovanie
 • Spracovanie po skenovaní
 • Validovanie dát
 • Kontrola kvality
 • Označovanie
 • Uloženie
 • Zálohovanie dát
 • Preprava zotriedených formulárov späť k zákazníkovi